Poročila REUS JSS

Javna poročila Raziskave REUS za javni in storitveni sektor

Povzetki standardnih poročil Raziskave REUS za javni in storitveni sektor vsebujejo obsežen izbor statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije v javnem in storitvenem sektorju v Sloveniji.