Poročila REUS GOS

Javna poročila Raziskave REUS za gospodinjstva

Povzetki standardnih poročil Raziskave REUS za gospodinjstva vsebujejo obsežen izbor statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije v slovenskih gospodinjstvih.